گذشته

نمایشگاه تخصصی کاشی و سرامیک، سنگهای تزئینی و سونا و جکوزی

خوزستان-اهواز

13 آذر 1397 لغایت 16 آذر 1397

۱۷ تا ۲۲

گذشته

هجدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

خوزستان-اهواز

13 آذر 1397 لغایت 16 آذر 1397

۱۷ تا ۲۲

گذشته

اولین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ، کالاهای ایرانی

خوزستان-اهواز

3 آذر 1397 لغایت 6 آذر 1397

۱۷ تا ۲۲

گذشته

دومین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری خوزستان

خوزستان-اهواز

3 آذر 1397 لغایت 6 آذر 1397

۱۷ تا ۲۲

گذشته

نهمین نمایشگاه صوتی و تصویری اهواز

خوزستان-اهواز

22 آبان 1397 لغایت 26 آبان 1397

۱۷ تا ۲۲

گذشته

شانزدهیمن نمایشگاه لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه اهواز

خوزستان-اهواز

22 آبان 1397 لغایت 26 آبان 1397

۱۷ تا ۲۲

گذشته

نمایشگاه تخصصی صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی خوزستان

خوزستان-اهواز

1 آذر 1397 لغایت 4 آذر 1397

9 الی ۱۷

گذشته

نمایشگاه تخصصی برق و صنایع وابسته اهواز

خوزستان-اهواز

22 مهر 1397 لغایت 27 مهر 1397

۱۷ تا ۲۲

گذشته

نمایشگاه تخصصی آب و تاسیسات آب و فاضلاب و صنایع وابسته اهواز 97

خوزستان-اهواز

22 مهر 1397 لغایت 27 مهر 1397

۱۷ تا ۲۲

گذشته

نمایشگاه مبلمان شهری و تجهیزات پارکی

خوزستان-اهواز

11 مهر 1397 لغایت 14 مهر 1397

۱۷ تا ۲۲

نمایش بیشتر