756

اشتراک با تلگرام

گذشته

دومين نمايشگاه بين المللي خدمات و تجهيزات هتل داري

پلانهای نمایشگاه

فایل نام پلان/ سالن توضیحات
جدول خالی هست

برای آشنا شدن با دیگر نمایشگاههای کشور کلیک کنید

طراحی و توسعه توسط شرکت نرم افزاری آرشام