613

اشتراک با تلگرام

گذشته

نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران 97 هفدهمین دوره

پلانهای نمایشگاه

فایل نام پلان/ سالن توضیحات
جدول خالی هست

برای آشنا شدن با دیگر نمایشگاههای کشور کلیک کنید

طراحی و توسعه توسط شرکت نرم افزاری آرشام